Indhold start

Lägg till grävtillstånd

Upplysningar om arbetet

Period
Datum skall skrivas in på formatet åååå-mm-dd
Datum skall skrivas in på formatet åååå-mm-dd
Alternativ beskrivning

Dokument och ritningar

Här kan bifogas ritningar, dokument och skyltplaner

Rita läge på kartan

Inritning av grävplats är en fördel i den fortsatta ansökningsprocessen och i samband med ärendebehandlingen, men är dock inte något krav. Använd ritverktygena nederst i kartan. Klicka på "Hjälp att rita" för att få hjälp om ritverktygena.

Grävplats på kartan

Nedan visas de vägar som ligger i omedelbar anslutning till de inritade arbetsställena. Om en väg inte önskas med i ansökan, tas bocken bort i rutan. Genom att föra musen över vägnamnet, markeras vägen i kartan.

Detaljer för platsen

Här anges detaljerade upplysningar om den eller dom platser som ingår i ansökan

Det skall anges minst en plats

Detaljer om TA-planen

Skriv in nummer och eventuella anmärkningar till utmärkningsplanen. Vägledning rörande utmärkningsplanen kan ses här Vägledning TA-Plan

Ansökare


Företag
Ansvarig

Arbetsledare


Företag
Ansvarig

Utmärkningsansvarig


Företag
Ansvarig

Summering och skicka in

Vänligen kontrollera upplysningarna

Lägg till grävtillstånd
Vill du koppla TA-plans ansökan till ett befintligt grävtillstånd?
Nummer på grävtillstånd
Upplysningar om arbetet
Från datum
Till datum
Projektbeskr.
Riskbedömning utfördFalse
Anmärkningar
Ansökare
Företagsnamn
Avdelning
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Stad
Företags telefon
E-post
Org. Nr.

Ansvarig


Namn
Mobil
E-post
Arbetsledare
Namn
E-post
Arbetstelefon

Ansvarig


Namn
Mobil
E-post
Utmärkningsansvarig
Namn
Arbetstelefon
E-post

Ansvarig


Namn
Mobil
E-post
Kompetensnivå
Detaljer för platsen
Väg
Projektbeskr.

Detaljer om TA-planen

Körbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning

Cykelbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning

Gångbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning
Trafik möjlig till

Beskrivning av omledning
TA-plan
Förutsättningar
*
Information rörande hanteringen av privata upplysningar.
ROSYWEB