Indhold start

Lägg till grävtillstånd

Upplysningar om arbetet

Period
Datum skall skrivas in på formatet åååå-mm-dd
Datum skall skrivas in på formatet åååå-mm-dd
Alternativ beskrivning

Dokument och ritningar

Här kan bifogas ritningar, dokument och skyltplaner

Rita läge på kartan

Inritning av grävplats är en fördel i den fortsatta ansökningsprocessen och i samband med ärendebehandlingen, men är dock inte något krav. Använd ritverktygena nederst i kartan. Klicka på "Hjälp att rita" för att få hjälp om ritverktygena.

Grävplats på kartan

Nedan visas de vägar som ligger i omedelbar anslutning till de inritade arbetsställena. Om en väg inte önskas med i ansökan, tas bocken bort i rutan. Genom att föra musen över vägnamnet, markeras vägen i kartan.

Detaljer för platsen

Här anges detaljerade upplysningar om den eller dom platser som ingår i ansökan

Det skall anges minst en plats

Detaljer om TA-planen

Utfyll minst en rad med detaljer på varje väg som är tillagd till ansökan

Skriv in nummer och eventuella anmärkningar till utmärkningsplanen. Vägledning rörande utmärkningsplanen kan ses här Vägledning TA-Plan

Skyltplan

Här kan du lägga till en eller flera skyltplaner till denna ansökan.
När du klickar på knappen "Lägg till skyltplan" öppnas ett nytt fönster

Ansökare


Företag
Ansvarig

Arbetsledare


Företag
Ansvarig

Utmärkningsansvarig


Företag
Ansvarig

Summering och skicka in

Vänligen kontrollera upplysningarna

Lägg till grävtillstånd
Vill du koppla TA-plans ansökan till ett befintligt grävtillstånd?
Nummer på grävtillstånd
Upplysningar om arbetet
Från datum
Till datum
Projektbeskr.
Riskbedömning utfördFalse
Anmärkningar
Ansökare
Företagsnamn
Avdelning
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Stad
Företags telefon
Firma E-post
Org. Nr.

Ansvarig


Namn
Mobil
E-post
Arbetsledare
Namn
Firma E-post
Arbetstelefon

Ansvarig


Namn
Mobil
E-post
Utmärkningsansvarig
Namn
Arbetstelefon
Firma E-post

Ansvarig


Namn
Mobil
E-post
Kompetensnivå
Detaljer för platsen
Väg
Projektbeskr.

Detaljer om TA-planen

Körbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning

Cykelbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning

Gångbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning
Trafik möjlig till

Beskrivning av omledning
TA-plan
Skyltplaner som nyligen lagts till ansökan
Version: Från datum Till datum Starttid Sluttid Beskrivning Ansvarig
Förutsättningar
Information rörande hantering av personuppgifter.
ROSYWEB