Grävansökan - Skara-Götene kommun
Vägledning

Generellt

Ansökare

Ledningsägare

- eller skriv in upplysningar om ledningsägaren inte hittas i listan.

Entreprenör

- eller skriv in upplysningar om entreprenören inte hittas i listan.

Ansvarig på arbetsplatsen

Plats för uppgrävning
Grävplatser
Ta bort grävplats
Datum för arbetet

Ledningsspecifikation

Vägledning TA-Plan

Bekräftelse

Nedanför kan du se de inskrivna upplysningarna.
Vänligen kontrollera dessa upplysningar.

Om de är korrekta, tryck då på "Nästa" knappen.

Annars tryck på "Föregående" knappen för att ändra de felaktiga upplysningarna.

Generellt

Skara-Götene kommun

Ansökare

de

Ledningsägare

Entreprenör

Plats för uppgrävning
Element Sida Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Yta Riktning Utförandemetod
Specifikation