Indhold start

Upplysningar om ansökaren

Din roll i ärendet. På uppdrag av betyder, att du på uppdrag av en ledningsägare, koordinerar ärendet

Upplysningar om arbetet

Ansökan görs för framtida grävningsarbeten. Anmälan görs för grävningsarbeten som redan har utförts t ex akut vattenläcka.
Period
Datum skall skrivas in på formatet åååå-mm-dd
Datum skall skrivas in på formatet åååå-mm-dd
Ledningsupplysningar
Övrigt
Skriv in er referens eller liknande som ärendet känns igen på i din verksamhet
Här kan anges anmärkningar, om det finns speciella förhållanden rörande projektet

Ansvarig på arbetsplatsen

Namnet på den person som är ansvarig på arbetsplatsen
Mobilnummer till den person som är ansvarig på arbetsplatsen
E-post adress till den person som är ansvarig på arbetsplatsen
Ansvarig efter arbetstid
Namnet på den person som är ansvarig på arbetsplatsen
Mobilnummer till den person som är ansvarig på arbetsplatsen

Dokument och ritningar

Här kan bifogas ritningar, dokument och skyltplaner

Grävplats på kartan

Inritning av grävplats är en fördel i den fortsatta ansökningsprocessen och i samband med ärendebehandlingen, men är dock inte något krav. Använd ritverktygena nederst i kartan. Klicka på "Hjälp att rita" för att få hjälp om ritverktygena.

Grävplats på kartan

Nedan visas de vägar som ligger i omedelbar anslutning till de inritade arbetsställena. Om en väg inte önskas med i ansökan, tas bocken bort i rutan. Genom att föra musen över vägnamnet, markeras vägen i kartan.

Detaljer om grävningen

Här anges detaljerade upplysningar om det (de) grävplatser som ingår i ansökan

Det skall anges minst en grävplats och minst en detalj om grävplatsen för varje grävplats.

Ledningsägare

Om företaget finns i kommunens ledningsägarregister kan det väljas här

Entreprenör

Om företaget finns i kommunens entreprenörsregister kan det väljas här

På uppdrag av

Fakturaadress

Eventuella fakturor kommer att sändas till ansökarens adress. Fyll endast i nedanstående fält om en annan faktureringsadress önskas

Upplysningar om TA-plan

Det är möjligt att ansöka om TA-plan samtidigt med ansökan om grävtillstånd

Skyltplan

Här kan du lägga till en eller flera skyltplaner till denna ansökan.
När du klickar på knappen "Lägg till skyltplan" öppnas ett nytt fönster

TA-plans info

Utfyll minst en rad med detaljer på varje väg som är tillagd till ansökan

Summering och skicka in

Vänligen kontrollera upplysningarna

Upplysningar om ansökaren
Ansöker som
Upplysningar om arbetet
Ansökningstyp
Från datum
Till datum
Ledningstyp
Ledningsnät
Arbetstyp
Anmärkningar
Er referens
Ansvarig på arbetsplatsen
Ansvarig
Mobilnummer till kontaktperson på platsen
E-post adress till kontaktperson på platsen
Ansvarig efter arbetstid
Ansvarig
Mobilnummer till efter arbejdstid
Detaljer om grävningen
Väg
Från husnummer.
Till husnummer
Ytterligare beskrivning
Objekt Sida Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Yta Körriktning Utförandemetod

Ledningsägare
Namn
Avdelning
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Stad
Kontaktperson
Direkttelefon
Mobil
E-post
Företagstelefon
Org. nummer
Entreprenör
Namn
Avdelning
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Stad
Kontaktperson
Direkttelefon
Mobil
E-post
Företagstelefon
Org. nummer
På uppdrag av
Namn
Avdelning
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Stad
Kontaktperson
Direkttelefon
Mobil
E-post
Företagstelefon
Org. nummer
Fakturaadress
Namn
Avdelning
Adress 1
Adress 2
Postnummer
Stad
E-post
Org. Nr.
ATT person
Fakturareferens
Upplysningar om TA-plan
Ansök om TA-plan
Löpnummer på TA-Plan

Arbetsplatsansvarig för TA-plan


Företagsnamn
Kontaktperson
Kontakt telefon
Kontakt mail

Utmärkningsansvarig


Företag
Namn
Mobil
E-post
Kompetensnivå

Riskbedömning utförd
TA-Plan
Skyltplaner som nyligen lagts till ansökan
Version: Från datum Till datum Starttid Sluttid Beskrivning Ansvarig

TA-plans info


Väg

Körbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning

Cykelbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning

Gångbana

Avspärrning
Återstående bredd0
Körriktning
Trafik möjlig till

Beskrivning av omledning
Förutsättningar
Information rörande hantering av personuppgifter.
ROSYWEB